Oxyfluoridové nanostruktury dopované kovy vzácných zemin