Ovládání a detekce magnetických stavů pomocí kolineárních antiferomagnetu se spinovým štěpením (SPLITMAN)

Anotace

V tomto projektu experimentálně ukážeme, že nová třída antiferromagnetů se spinové rozštěpenou pásovou strukturou a zanedbatelnou magnetizací může doplnit nebo nahradit feromagnety při detekci a manipulaci magnetického stavu ve spintronických součástkách. Tento projekt je založený na našem nedávném objevu silně polarizovaných spin-zachovávajících spinových proudů, které jsou generovány v této třídě kolineárních antiferomagnetů. Ukážeme, že tyto antiferomagnety vykazují prominentní spintronicke vlastnosti, které byly doposud připisovány pouze feromagnetům. Využití antiferomagnetů zároveň zvýší robustnost a sníží komplexitu multivrstev využívaných pro součástky. Ukážeme také, že polokovové a polovodičové spinově rozštěpené antiferomagnety otevírají možnosti účinného termo-elektrického využití odpadní energie a magnetické mikroskopie. Navrhovaný mezinárodní tým v minulosti úspěšně spolupracoval a komplementární zkušenosti a vybavení jednotlivých partnerů ideálně odpovídají záměrům tohoto projektu.