Optická dráha materiálového výzkumu na synchrotronu Elettra v Terstu

Anotace

Hlavním cílem projektu je pokračování činnosti Optické dráhy materiálového výzkumu (MSB) jako plnohodnotné vědecké infrastruktury typu "open access", která bude otevřena vědeckým týmům z ČR a ze zahraničí. MSB umožní základní výzkum v oblasti studia materiálů, včetně nanomateriálů, metodou fotoelektronové spektroskopie s laditelným zdrojem měkkého rentgenového záření. Dalším cílem je zdokonalování zařízení a jeho rozvoj pro rozšiřování škály experimentů s využitím nových experimentálních technik (např. photoelektronové difrakce a EXAFS) a budování dalších pomocných zařízení pro charakterizaci vzorků doplňkovými metodami (např. termodesorpční spektroskopie, rozptyl iontů, expozice vzorků za vysokých tlaků). MSB umožní českým vědcům využívat nadále unikátní metodu v relativně širokém rozsahu. Díky podpoře z projektu INGO bude vedle kvalitního zařízení vědcům k dispozici i kvalitní personál a tím bude zařízení efektivně využito i vědci, kteří nejsou zkušení v obsluze takto složitého zařízení