Objasnění a odstranění nespecifické biomolekulární adsorpce pomocí polymerních kartáčů s kontrolovanou 3D nanostrukturou

Anotace

Nespecifická adsorpce biomolekul z tělních tekutin a jiných biologických médií na pevných površích je překážkou v mnoha aplikacích. Specificky navržené povrchy na bázi polymerní kartáčů nežádoucí adsorpci úspěšně odolávají, nicméně při jejich funkcionalizaci pro biosenzory dochází ke značnému snížení této odolnosti. Navíc, nespecifická adsorpce je málo prozkoumaný jev. Proto není jasné, jak změny ve složení kartáče jeho odolnost ovlivňují, ani do jaké hloubky v kartáči k adsorpci dochází. V tomto projektu použijeme metody mikrofluidiky k syntéze polymerních kartáčů. Mikroreaktor nám poskytne bezprecedentní kontrolu nad časovými i prostorovými polymeračními podmínkami a zároveň umožní syntézu polymerních kartáčů s definovanou 3D nanostrukturou a složením, což nyní není dosažitelné. Výsledkem budou polymerní kartáče rozdělené na stovky mikroskopických oblastí s dobře definovaným složením, které povedou k objevům dosud neznámých vlastností polymerních kartáčů, nových materiálů, a navíc budou sloužit jako nástroj k rozšíření znalostí o molekulárním mechanismu nespecifické absorpce.