Nový typ terahertzových zařízení (NOTEDEV)

Anotace

Realizace efektivních levných spolehlivých dostupných a přenosných zdrojů a detektorů terahertzového (THz) záření je jedním z důležitých cílů moderní aplikované fyziky. THz systémy mají biologické, lékařské a bezpečnostní aplikace a mohou se použít k nedestruktivnímu zobrazování materiálů hluboko pod povrchem. Nicméně zatím žádný z THz přístrojů nesplňuje všechny aplikační požadavky. Konsorcium tohoto projektu se skládá z týmů čelních evropských vědeckých institucí a univerzit: Durham, Vilnius, Paříž 7, Exter, St. Petersburg, Praha, Amiens, Islandská univerzita, Švýcarská firma „Alpes laser“ a z několika průmyslových partnerů; navrhuje širokou škálu nových přístupů k zaplnění tzv. „THz mezery“: (i) THz emise založená na konceptu polaritonů v mikrodutinách v režimu silné vazby, - (ii) Nové typy a koncepty polovodičových materiálů pro generování krátkých THz impulzů, - (iii) Karbonové nanotrubky a grafén jako THz emitory a detektory, - (iv) Aplikace feroelektrických a multiferoických materiálů pro THz zařízení. K dozažení těchto cílů se chystáme školit tým spolupracujících mladých fyziků a přístrojových inženýrů schopný vést výzkum a využít jeho aplikací v této nové oblasti.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo