NOVÉ MATERIÁLOVÉ KONCEPCE PRO RYCHLÉ SCINTILÁTORY (N-SCIMAT)

Anotace

Cílem tohoto projektu je udržení a rozšíření spolupráce s týmem Prof. A. Yoshikawy na Tohoku university, Sendai, Japonsko při vývoji a výzkumu scintilačních materiálů. Stejně jako v předchozích letech budou nové materiálové koncepce realizovány na japonské straně a charakterizovány na české straně. Navrhujeme tříletý projekt, který se soustředí na vývoj nových materiálových koncepcí v následujících směrech:

1) Vícenásobně dopované (Nd,Er,Tm) monokrystalické fluoridy pro VUV scintilátory 2) Fluoridy a oxidy na bázi sloučenin lithia a boru dopované rychlými luminiscenčními centry (Ce, Pr,Bi,Pb) pro detekci neutronů. 3) Vícenásobně dopované aluminiové perovskity a granáty pro aplikace v medicíně a průmyslu