Nová funkčnost materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pomocí řízení magnetické hystereze (FUNMAH)

Anotace

Obecný cíl projektu je detailně porozumnět těm novým druhům funkčnosti materiálů s magnetickou tvarovou pamětí, které vyplývají ze zvětšené magnetické hystereze, a potvrdit tyto nové druhy funkčnosti experimentálně. Jednotlivé podcíle projektu jsou tyto: i) Identifikovat příčiny zvětšené magnetické hystereze v Ni-Mn-Ga(-B) slitinách, ii) Indentifikovat fyzikální mechanismy které stojí za novou funkčností, iii) Vyrobit nové slitiny ve kterých bude nová funkčnost dobře pozorovatelná, iv) Ilustrovat praktické využití nové funkčnosti.

 Tento projekt je financován EU.

European Commission logo