Nízkoteplotní plazma pro humánní medicínu

Anotace

Projekt je zaměřen na aplikovaný/experimentální vývoj zařízení pro generování nízkoteplotního plazmatu (NTP) pro využití v humánní medicíně. Předmětem projektu je vývoj zařízení pro generování nízkoteplotního plazmatu, výzkum a ověření efektivity a bezpečnosti NTP pro humánní medicínu, zavedení metodiky použití a v poslední fázi zajištění certifikace a výroby plazmatických přístrojů a jejich distribuce. Předpokládaný potenciál uplatnění NTP se předpokládá především ve sterilizaci biologických a tepelně senzitivních povrchů, léčbě chronických a infikovaných ran, dekubitů, popálenin a v dalších dermatologických indikacích, dále v kosmetice, stomatologii nebo chirurgii.