Nitridové heterostruktury pro rychlou detekci ionizujícího záření

Anotace
Hlavním cílem projektu je vyvinout a pripravit nitridovou heterostukturu s polární orientací a se zvýšeným překryvem elektronové a děrové vlnové funkce, která může být využita jako rychlý detektor ionizujícího. Rychlé detektory jsou založeny na luminiscenční odezvě na absorbovanou radiaci. Snahou projektu je vyvinout heterostruktury s intenzitou luminiscence vyšší než mají konvenční YAG scintilátory a s rychlostí luminiscenčního dosvitu excitonového maxima pod 10 ns. Zároveň bude také snahou potlačit intenzitu luminiscence žlutozeleného defektního pásu.