Národní centrum kompetence pro Materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace (NCK MATCA)

Anotace

Cílem projektu je zvýšení excelence vědeckých pracovišť a jejich efektivní propojování s hlavní motivací urychlení vývoje a průmyslového rozšíření plazmatických, laserových a aditivních technologií za účelem přípravy, úpravy a zplyňování průmyslově využitelných materiálů. Přestože jednotlivé technologie v poslední době zaznamenaly v průmyslovém nasazení řadu úspěchů, není jejich potenciál ani zdaleka využit. Vzhledem k šíři tohoto potenciálu a budoucímu dopadu na měnící se ekonomiku představuje zvládnutí, rozvoj a propojování těchto technologií úkol strategické důležitosti. Dílčí projekty řešené v rámci centra se budou zabývat problémy napříč celým životním cyklem produktu od výroby, přes obnovu až po likvidaci, to vše s důrazem na šetrnost životnímu prostředí, využití nerostných surovin, senzoriku a kontrolu vody, ovzduší, potravin a generování a zpracování energeticky dále využitelných plynů.