Nanostrukturování povrchu materiálů extrémními ultrafialovými lasery

Anotace

Cílem projektu je experimentálně prozkoumat možnosti přímého nanostrukturování povrchů různých materiálů fokusovaným zářením extrémních ultrafialových. Část prací bude vykonána s lasery na volných elektronech, důraz však klademe na komparativní výhody použití plazmových laserů pro tento účel.