Nanoliposomy pro vývoj rekombinantních vakcín a cílených imunoterapeutik

Anotace

Projekt je zameren na prípravu supramolekulárních nanostruktur (SN) využitelných pro cílený transport léciv. SN budou konstruovány na bázi liposomu, sférických dendrimeru, nanodiamantu a polysacharidových biopolymeru. Pro konstrukci budou pripraveny nové komponenty (metalchelatacní lipidy, kationické lipidy, modifikované dendrimery a polysacharidové popolymery) a využity nové chemické postupy "klik-chemie" a metalchelatacní vazby. Pripravené struktury budou fyzikálne-chemicky charakterizovány pokrocilými metodami. Potenciální využití SN bude zamereno do oblasti genové terapie, syntetických vakcín, protivirové a protinádorové terapie. Komplexy SN s DNA/siRNA, oligonukleotidy, syntetickými deriváty nukleotidu s protinádorovým a antivirálním úcinkem, rekombinantními protieny, budou testovány in vitro a jejich biologická aktivita (transfekcní úcinnost, cytotoxicita, antivirový úcinek) bude proverena na rade odpovídajících in vitro modelu s využitím tkánových kultur.