Multikalorické jevy v nových jednofázových a kompozitních materiálech na bázi komplexních oxidů

Anotace

Kalorické jevy feroelektrických a magnetických materiálů jsou aktuálně zkoumány za účelem využití v pevnolátkovém chlazení. Elektrokalorický jev objemových feroelektrických materiálů lze snadno ovládat elektrickým polem, avšak je poměrně slabý. Magnetokalorický jev je silnější, ale vyžaduje silná magnetická pole a chladicí kapaliny. Teoretické modely předpovídají, že kalorický efekt může být mnohem silnější v multiferoických materiálech, vykazujících více feroických stavů, které mohou mít různé vazby mezi mechanickými, magnetickými a elektrickými parametry pořádku. Přítomnost takových vazeb nabízí unikátní příležitost zkoumat vázané kalorické jevy (nazývané multikalorickými). K dnešnímu dni bylo v odborné literatuře publikováno pouze omezené množství experimentálních pozorování tohoto jevu v multiferoických materiálech. Cílem projektu je zkoumat synergii parametrů pořádku v nových multiferoických jednofázových a kompozitních materiálech, které by mohly vést k realizaci pevnolátkových chladicích systémů založených na multikalorickém jevu.