Multifunkční kapalně krystalické látky a hybridní nanokompozitní systémy (KK-Hybridy)

Anotace

Cílem projektu je příprava nových kapalně krystalických (KK) látek a hybridních nanokompozitů na bázi KK s definovanými optickými, elektrickými či magnetickými vlastnostmi. Budou připraveny nové typy KK látek a různé typy nanočástic (nanočástice zlata, stříbra, oxidů železa nebo kobaltu, bárium titanátu). Anorganické nanočástice budou povrchově modifikovány případně chemicky navázány na KK molekuly. Připravené nanočástice budou smíchány s vybranými KK materiály. Budou připraveny nové nanokompozitní multifunkční systémy s definovanými optickými, feroelektrickými, případně multiferoickými vlastnostmi. Příprava KK látek a nanokompozitů bude směřována k novým aplikacím v oblasti informačních technologií.