Molekulární nanostruktury na bázi ferrocenu

Anotace

Studium fyzikálních a chemických vlastnosti molekulární nanostruktury na bázi ferrocenu