Modifikace elektronové struktury grafenu mechanickou deformací

Anotace

Grafen, monovrstva tvořená kovalentně vázanými atomy uhlíku, má mnoho unikátních vlastností, jako jsou extrémní pevnost, vysoká mobilita, balistický transport, vynikající tepelná vodivost, aj. Za všechny předpokládané aplikace grafenu můžeme jmenovat zejména transparentní elektrody, solární články nebo nanoelektroniku. Nejen pro posledně jmenované využití musí být elektronické vlastnosti grafenu modifikovány různými způsoby, například lokálními silovými poli. Přes dosavadní úsilí věnované zkoumání reakce grafenu na mechanický stres existuje stále mnoho nezodpovězených otázek vyžadujících další studium. Cílem tohoto projektu je poskytnout komplexní obraz mechanicky namáhaného jedno- či dvouvrstevného grafenu za použití zejména technik charakterizace elektronového transportu, in-situ Ramanovy a fotoelektronové spektroskopie ve spojení s pokročilými mikroskopickými technikami tak, aby bylo možno plně kontrolovat jeho elektronovou strukturu mechanickým napětím. Tyto znalosti jsou naprosto zásadní pro úspěšné nasazení grafenu v jeho předpokládaných aplikacích.