Mezinárodní a mezisektorová mobilita pro vývoj pokročilých scintilačních vláken pro nové hadronové a "jet" kalorimetrické detektory v budoucích urychlovačích (INTELUM)

Anotace

Projekt Intelum je čtyřletý evropský projekt v  programovém období Horizon 2020 v  podprogramu „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)“, podporující mezinárodní a intersektorovou mobilitu vědeckých pracovníků v širokém konsorciu projektu (16 partnerských organizací z Evropy USA a Japonska). Projekt je koordinován z CERNu a je zaměřen na vývoj rychlých scintilačních vláken pro použití v budoucích kalorimetrických detektorech na urychlovačích ve fyzice vysokých energií. Tým FZÚ vede pracovní balíček WP1 zaměřený na přípravu monokrystalických vláken a jejich optimalizaci.

 Tento projekt je financován EU.

European Commission logo