Metrologie pro pokročilou radioterapii pomocí částicových paprsků s vysokou dávkou pulsu (UHDpulse)

Anotace

“FLASH” radioterapie je slibný, nově vyvíjený způsob léčby rakoviny, který je významně šetrnější ke zdravým tkáním než konvenční radioterapie. Využívá možnosti téměř okamžité aplikace terapeutických dávek, a to prostřednictvím několika pulsů záření s extrémně vysokým dávkovým příkonem v pulsu. Také laserem řízené urychlovače částic, které jsou považovány za příští generaci urychlovačů pro radioterapii, produkují pulsy záření s extrémně vysokou dávkou v pulsu. Předtím, než bude možné začít využívat těchto typu svazků v klinické praxi, je nezbytné vyvinout vhodné metrologické metody pro přesné měření dávek v těchto specifických polích.

V rámci projektu UHDPulse bude vyvinuta metodika měření, včetně referenčních standardů, s návazností na jednotky SI a validované referenční metody pro měření dávky v polích s extrémně vysokým dávkovým příkonem v pulsu. Dále budou charakterizované vybrané detekční systémy a rozptýlené záření a vyvinuty metody pro relativní dozimetrii (se zajištěnou metrologickou návazností). Výsledky přispějí k vytvoření postupů správné praxe a budou presentovány mezinárodním agenturám, organizacím zajišťujím standardizaci, výrobcům a koncovým uživatelům. Hlavním cílem je zajištění aplikace správné terapeutické dávky onkologickým pacientům.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo