Magneto-elektrické vlastnosti feroelektrických nabitých doménových stěn

Anotace

Nabité doménové stěny ve feroelektrikách jsou provázeny vysokou hustotou nábojů stínících skok v polarizaci, což způsobuje fundamentální změny elektronické struktury v blízkosti doménové stěny; dokonce se předpokládalo, že se v jinak nemagnetických materiálech mohou indukovat magnetické momenty. Tento efekt byl skutečně pozorován ve feroelektrikách obsahujících náboje, např. v důsledku kyslíkových vakancí. Námi navrhovaný výzkum je zaměřen na zjišťování magnetických vlastností indukovaných různými nositeli náboje také v nabitých doménových stěnách ve feroelektrikách, což nám umožní dosáhnout magnetoelektrické vazby a řízení režimu. Pro studium vlastností v mikroskopickém měřítku budeme kombinovat techniku elektronové mikroskopie a mikroskopie skenující sondou, makroskopické vlastnosti budeme studovat pomocí měření magnetizace, tepelného šumu a konvenční impedanční spektroskopie a doplníme výpočty využívající fenomenologickou Landau- Ginzburg-Devonshirovu teorii. Tento přístup nám umožní získat podrobný obrázek elektronové a magnetické struktury nabitých doménových stěn.