Magneto-elektrické kapaliny pro inovativní senzory (MAGNELIQ)

Anotace

V rámci 5-členného konsorcia budeme vyvíjet novou magneto-elektrickou kapalinu (ME) pro citlivé senzory. Magneto-elektrický jev objevený v 60. letech minulého stolení ukázal možnost ovlivňovat elektrické vlastnosti magnetickým polem a magnetické vlastnosti polem elektrickým. Na rozdíl od pevných feroelektrik bude mít ME kapalina, založená na magnetických nanodiscích v prostředí organických molekul, nesporné výhody a umožní větší senzitivitu a excelentní rozlišení.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo