Magnetická struktura a elektronové vlastnosti nízkodimenzionálních a frustrovaných systémů s f-elektrony

Anotace

Tématem projektu je experimentální výzkum magnetických struktur a elektronických vlastností v intermetalických systémech založených na prvcích f. Bude objasněna role a vzájemná souvislost interakcí založených na mechanismu geometrické frustrace a nízko dimensionálních elektronických vlastností.