Luminiscence a vibrace molekulárních obvodů

Anotace

Funkční bloky vytvořené z jednotlivých molekul jsou nejzažší hranicí miniaturizace zařízení a mohou způsobit revoluci v nanotechnologiích. Zvláště zajímavé druhy jednomolekulárních zařízení mají schopnost přeměny elektrické energie na světlo či mechanický pohyb, v důsledku změny vnějšího elektrického pole nebo injekce elektronů. Tento projekt cílí na elementární zákony, které řídí právě takové druhy jednomolekulárních obvodů, pomocí kombinace nejnovější experimentální metodiky a pokročilého teoretického aparátu. Budeme zkoumat elektronické, optické a mechanické vlastnosti pomocí kryogenního rastrujícího mikroskopu, vybaveného hrotově zesílenou optickou spektroskopií, detekcí atomárních sil a tunelového proudu, vše se submolekulárním rozlišením a s podporou ab-initio výpočtů. Tato bezpříkladná kombinace umožní přesné sestavení příkladných jednomolekulárních zařízení a charakterizaci jejich luminiscenčních, vibronických a elektronově-transmisních vlastností.