LNSM - Laboratoř spintroniky (LNSM - LNSpin)

Anotace

Projekt usiluje o rozvinutí antiferomagnetické (AFM) spintroniky jakožto nového oboru elektroniky založeného na spinu v AFM materiálech. Je zaměřen na vytvoření materiálové základny tohoto oboru a na vývoj příslušné teorie. Jeho experimentálním cílem je identifikace a demonstrování funkčních principů umožňujících efektivní detekci a manipulaci AFM spinů a využití AFM struktur např. jako nevolatilních ultrarychlých pamětí odolných vůči ionizujícímu záření a magnetickým polím a vhodných pro vysokou integraci.

Projekt vychází z mezinárodně uznávané odbornosti členů týmu, navazuje na průlomové výsledky, jichž dosáhli v oboru feromagnetických polovodičů a rozvíjí vlastní zakladatelské práce v rodícím se oboru antiferomagnetické spintroniky. Technologicky projekt staví na infrastruktuře LNSM s nezbytným rozšířením stávajícího systému MBE.

Tento projekt je spolufinancován EU.