Laserový vývoj nano nástrojů založený na kvantové terapii (LADENTHER)

Anotace

Kardiovaskulární onemocnění patří mezi nejzávažnější zdravotní problémy moderní lidské společnosti. I přes různé pokročilé terapeutické, farmaceutické a chirurgické metody jejich léčby nebylo dosud dosaženo významného zlepšení lidského zdraví díky nedostatečné účinnosti těchto metod, vedlejším účinkům, bolestivosti a dlouhému zotavení. Proto má zásadní význam hledání nových přístupů k diagnostice a léčbě nemocí. Tento projekt má za cíl prozkoumat nový přístup založený na kombinaci nejnovějších výsledků v laserových a nano technologiích. Vícesložkový nanočástice bez kontaminace s novými vlastnostmi (účinná absorpce světla při specifických rozměrech vlnových délek, vylepšená fotoluminiscence pro detekci, minimální cytotoxicita a biokompatibilita atd.) budou syntetizovány ultrarychlým laserovým ozařováním materiálů ve vodním prostředí. Budou testovány jako nanonástroje při léčbu účinků u biologických vzorků (modelové systémy poskytované biology) při rozpouštění trombu a cholesterolu a pro regeneraci unavených svalů. Nanočástice budou vstřikovány do modelových systémů (simulujících problematické krevní cévy a nadměrně zatěžované svaly) a aktivovány ultrarychlými lasery laditelnými v oblasti středního IČ spektra, aby byla laserová akce jemná, ale efektivní s hlubokým pronikáním do biotkání. Ozařování bude prováděno v jedno- a vícebarevném režimu za účelem kontroly schopnosti aktivace nanočástic. Výsledky nanofototerapie budou analyzovány s hodnocením její účinnosti. Budou připraveny podrobné protokoly nano-fototerapie pro pokračování této studie v režimu in-vivo. Výsledky tohoto projektu přinesou nové poznatky o perspektivách neinvazivní léčby kardiovaskulárních problémů, které budou mít pozitivní dopad jak na základní vědu tak velký dopad na biomedicínu. Realizace tohoto výzkumu mi umožní stát se uznávaným odborníkem v daném oboru.

QuantumLaP: http://www.quantumlap.eu 
ATLANTIC: http://www.atlantic-rise.eu

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo