Laboratoř pro přípravu a charakterizaci polovodičových struktur na bázi nitridů (LABONIT)

Anotace

Projekt umožní vybudování v ČR zcela unikátní laboratoře, ve které se budou připravovat, studovat a diagnostikovat polovodičové nanostruktury na bázi GaN. Laboratoř bude sloužit jak pro základní, tak pro aplikovaný výzkum. Nitridové polovodiče jsou v současné době aplikačně nejzajímavější sloučeninové polovodiče umožňující přípravu ultrafialových a modrých emisních LED a laserových diod (LED obrazovky, bílé osvětlení, blue-ray technology) pro vysokofrekvenční, vysokovýkonovou, vysokonapěťovou (využití v přenosové soustavě) nebo i teplotně vysoce odolnou (automobilový průmysl) elektroniku. Nitridové struktury lze využít i pro detekci elektronů a rtg záření. Nitridové polovodiče lze považovat za strategický materiál. O výzkumnou spolupráci na nitridové technologii má zájem také průmysl v ČR (firmy On Semiconductor a Crytur). Zároveň bude laboratoř využívána i pro výuku a výchovu studentů z mnoha VŠ, kteří naleznou v těchto průmyslových firmách uplatnění. Projekt vyžaduje zakoupení výzkumné technologické aparatury pro epitaxi z organokovových sloučenin umožňující přípravu polovodičových nanostruktur na bázi III-N při teplotách nad 1000°C. Nutné jsu malé stavební úpravy v rámci stávající laboratoře MOVPE. Laboratoř bude doplněna novým přístrojovým vybavením pro diagnostiku a charakterizaci připravených nitridových nanoheterostruktur. K tomu bude sloužit kombinovaný systém umožňující současné použití zobrazovacích (SNOM) a spektrálních (Raman a fotoluminiscence) metod s vysokým prostorovým a spektrálním rozlišením v rozsahu teplot od kapalného He až po pokojovou teplotu. Toto řešení umožní studovat zároveň geometrickou strukturu i chemické složení připravovaných vzorků v nanometrickém měřítku. Výsledky charakterizace budou využity ke studiu fyzikálních vlastností nových nitridových heterostruktur a jako zpětná vazba ke zdokonalení připravovaných struktur.

Podrobnosti o projektu jsou uvedeny na http://www.fzu.cz/~movpe/labonit/