Kosmologie, gravitace a temný sektor vesmíru (CoGraDS)

Anotace

Projekt CoGraDS je zaměřen na výzkum klíčových témat kosmologie, tedy povahu temné hmoty a temné energie a platnosti Einsteinovy obecné teorie relativity, v kontextu současných i plánovaných evropských i amerických vesmírných vědeckých misí. Projekt, jehož součástí je rovněž práce na stavbě největšího přehlídkového pozemního dalekohledu LSST a vývoj i charakterizace moderních fotosenzorů, by měl přinést nové poznatky o fyzice počátků a vývoje vesmíru na velkých i malých škálách.

Výzkum provádí mezinárodní skupina vědců v nově založeném Středoevropském institutu pro kosmologii a základní fyziku (Central European Institute for Cosmology and Fundamental Physics - CEICO) ve Fyzikálním ústavu Akademie věd. Úkolem CEICO je poskytnout prostor jak mladým výzkumníkům z regionu, tak přitáhnout již etablované vědce ze zahraničí a zároveň přispět ke zviditelnění české vědy v zahraničí.

Podrobnější informace naleznete na stránkách CEICO.

Stránky projektu: www.ceico.cz

Tento projekt je spolufinancován EU.