Kinetika nukleace krystalů v uzavřených systémech (Kinetika nukleace)

Anotace

Projekt je věnován modelování kinetiky nukleace krystalů v malých uzavřených systémech se započtením poklesu přesycení roztoku při fázovém přechodu. Porovnání základních charakteristik nukleačního procesu s experimentálními daty umožní lépe porozumět procesům vedoucím ke vzniku krystalické fáze organických molekul v roztoku.