Intrinzické lokalizované mody v alkalických halogenidech

Anotace
Cílem projektu je přispět k pochopení dynamiky jednoduchých anharmonických systémů zkoumáním vlivu lokalizovaných modů v krystalových mřížkách alkalických halogenidů typu NaCl.