Inovativní strategie, detekce, předpověď a procesní řetězce pro zvýšenou kvalitu, rekonfigurovatelnost a recyklovatelnost při výrobě optoelektroniky (IQONIC)

Anotace

Pokrok v optoelektronických technologiích způsobuje revoluci ve spotřební elektronice, solární energetice, komunikacích, LED, laserovém průmyslu a dalších. V současné jsou ve výrobě optoelektroniky značné výzvy týkající se vývoje vybavení, přístrojové techniky a podpůrných procesů. Průmysl požaduje vyšší individualizaci a přizpůsobitelnost, což vede na mnohem častější a dynamickou výměnu konfigurace systému. IQONIC bude nabízet škálovatelnou platformu s nulovými defekty pokrývající celkový procesní řetězec optoelektrických dílů. IQONIC také zajistí návrh nových optoelektrických komponent, optimální procesní řetězec, montáž, demontáž a opětovně zavedení do hodnotového řetězce. IQONIC bude proto obsahovat nové hardwarové a softwarové komponenty propojené se stávajícími zařízeními prostřednictvím internetu věcí a datamanagementu platforem, přičemž bude řízen pomocí 8 škálovatelných strategií na úrovni komponent, pracovních stanic, továrního prostředí. Technologie IQONIC budou demonstrovány ve čtyřech zkušebních oblastech pokrývajících širokou škálu produktů a procesů. Dopad IQONICu na evropský optoelektronický zpracovatelský průmysl, ale i samotnou společnost, lze shrnout do následujících bodů (s horizontem 4 let po skončení projektu):

(i) zvýšení efektivity v provozu o 22%, (ii) zvýšenou flexibilitu s o 16% rychlejšími dobami rekonfigurace, (iii) 10% snížení výrobních nákladů využitím recyklovaných součástí a materiálů, (iv) vylepšené návrhy pro montáž a demontáž, (v) vytvoření přibližně 400 nových pracovních míst, (vi) 39 mil. EUR pro konsorcium.

K tomu jsme shromáždili celkem sedmnáct (17) partnerů se sídlem v EU, zastupujících průmyslovou a akademickou sféru, kteří mají bohaté zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi a aktivní účastí ve fotonice a výrobě v EU.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo