Inovativní školení a vzdělávání pro velké laserové infrastruktury (IT-ELLI)

Anotace

Cílem tohoto meziodvětvového projektu je posílit dovednosti jak pro pracovníky intenzivního laseru, tak pro studenty využívající workshopy na vysoké úrovni zaměřené na nejmodernější vědecké poznatky a také digitální a virtuální technologie pro praktické aplikace. - Poskytovat školení na vysoké úrovni pro laserový průmysl rozvíjením aktivní spolupráce mezi vysokou školou, výzkumnými laboratořemi, vzdělávacími profesními organizacemi a podniky. - Vytvořit komunitu dovedností mezi extrémně velkými laserovými zařízeními posílením digitální integrace do výukových a výukových činností prostřednictvím nástrojů založených na ICT. - Podporovat mobilitu mezi velkými laserovými infrastrukturami s cílem usnadnit integraci studentů a mladých pracovníků do profesionálního světa. - Vytvořit společná pravidla pro evropskou laserovou komunitu.