Holografické fotonické krystaly s modrou fází: od mikrolaserů po plně optické přepínání (HOLOBLUE_LA)

Anotace

Rozšíření tzv. nositelných zařízení si žádá kompaktní fotonické prvky umožňující pokročilou manipulaci světlem. Nedávný vývoj ukazuje, že kapalné krystaly s modrou fází (BP) mají v těchto fotonických zařízeních slibnou budoucnost. Cílem projektu je získat rozsáhlé 3D fotonické struktury, založené na kapalných krystalech s BP, s řízenou orientací a fotonickými vlastnostmi umožňující generování topologicky chráněného laserového záření, ovládáni světelným signálem a holografii.

Tento projekt je společným úsilím zaměřeným na:
(i) pochopení mechanismu orientování BP prostřednictvím vývoje nových materiálů,
(ii) přípravu velkých 3D fotonických struktur založených na BP,
(iii) aplikaci nových materiálů ve fotonických zařízeních: laserové mikrokavity, opticky laditelné BP a holografické prvky.

Projekt je vysoce interdisciplinární. Výzkumné týmy zahrnují materiálové vědce (PL), chemiky a fyziky (CZ) a jako externí spolupracovníky aplikované fyziky (JP), kteří společně pracují na výzkumu a vývoji nových materiálů samoorganizujících se do fotonických struktur s cílenými vlastnostmi.