HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum (HiLASE)

Anotace

Cílem projektu HiLASE je vybudování špičkové výzkumné a vývojové základny v oblasti diodově čerpaných pevnolátkových laserů (DPSSL) s vysokou úrovní maximálního výkonu v pulsu a s vysokou opakovací frekvenci, a během čtyřletého období uvedení do provozu nového uživatelského zařízení.

 Tento projekt je financován EU.