HiLASE Centre of Excellence (HiLASE CoE)

Anotace

Česká republika investovala 32 mil. EUR do výstavby pokročilého laserového zařízení „nové generace“ HiLASE v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji. Centrum HiLASE bylo uvedeno do provozu v roce 2016 jako hlavní laserové zařízení Fyzikálního ústavu AVČR, v.v.i. s potenciálem stát se vynikajícím vědeckotechnickým přínosem pro region i pro Evropu. Tato podpora prostřednictvím Teaming action promění HiLASE z nejmodernějšího laserového centra na Centrum excelence. Spolupráce mezi STFC a Fyzikálním ústavem AVČR, v.v.i. umožní, aby se nové Centrum excelence HiLASE rychle etablovalo jako „facility of choice“ pro komunitu budoucích uživatelů a zákazníků. Inovace budou stimulovány ve spolupráci s STFC a zařízení bude zdokonalováno a modernizováno, aby se zajistilo, že nové centrum zůstane v budoucnu atraktivní pro svou uživatelskou základnu. Pro udržitelnost nového střediska je zásadní poptávka po laserovém čase široce založenou vědeckou a průmyslovou komunitou uživatelů a diverzifikace jejího toku financování ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Toho bude dosaženo kombinací technologických výhod laserové architektury HiLASE s odborností a nadšením partnerů Fyzikálního ústavu AVČR, v.v.i. a Science & Technology Facilities Council. Nové centrum poskytne přístup k laserové technologii „nové generace“ v podobě diodově čerpávané architektury laseru s pevným stavem (DPSSL), přičemž většinu z těchto laserových technologií bylo vyvinuto STFC. Tato technologie zahrnuje vysoce účinné laserové diody (LED) pro generování intenzivních světelných pulsů, které pohánějí nebo „pumpují“ laserové zesilovače. Technologie DPSSL přináší jedinečnou kombinaci vysokého průměrného výkonu, vysoké rychlosti opakování pulzů a vysoké účinnosti. Díky této kombinaci je HiLASE dokonalým „motorem“ nového centra, který přináší bezkonkurenční příležitost pro špičkovou kvalitu výzkumu, technologické inovace a průmyslové využití.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo