HiLASE Centre of Excellence (HiLASE CoE)

Anotace

Česká republika investovala 32 milionů do výstavby pokročilých laserů nové generace v Centru HiLASE v Dolních Břežanech ve Středočeském kraji. HiLASE bude uveden do provozu v roce 2015 jako hlavní laserové zařízení Fyzikálního ústavu AVČR, v.v.i. s potenciálem být vynikajícím vědeckotechnickým přínosem pro region i pro Evropu. Tento projekt přemění HiLASE z nejmodernějšího laserového zařízení na Centrum excelence, které bude sloužit široké vědecké a průmyslové komunitě uživatelů, bude stimulovat inovace a rozvíjet samotnou technologii, aby bylo zajištěno udržitelné a konkurenceschopné centrum v dlouhodobém horizontu. To umožní Centru HiLASE plnit jeho úlohu hybné síly vědecké excelence a generátoru ekonomického dopadu, čímž se zvýší inovační výkonnost regionu. Fyzikální ústav AVČR, v.v.i. bude spolupracovat s Central Laser Facility (CLF) - laboratoři Rutherford Appleton STFC v Oxfordshire ve Velké Británii. CLF je obecně považována za světového lídra v oblasti dodávek pokročilých laserových zařízení velké a rozmanité mezinárodní komunitě uživatelů a ve vývoji laserové technologie nové generace, která je jádrem tohoto projektu. Zaměstnanci CLF budou pomáhat identifikovat inovační příležitosti a řídit přechod od akademických experimentů k průmyslovým aplikacím. Partnerství s STFC zajistí, že Centrum bude co nejdříve vybudováno jako nové uživatelské zařízení, že budou identifikovány a rozvíjeny příležitosti pro inovace a další rozvoj.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo