Heuslerovy slitiny na bázi Mn pro spintronické aplikace

Anotace

Předkládaný projekt se zaměřuje na Heuslerovy slitiny složením X2MnZ, XMnZ a Mn2YZ. Varianty jak pro X tak Y jsou Rh a Ir a pro Z to jsou Al, Bi a Sb. Jedná se tedy o full- a half-Heusler slitiny, jímž je všem společná přítomnost Mn. Mn2YZ můžeme rovněž nazývat inverzní k X2MnZ. U X2MnZ slitin se očekává half-metal ferromagnetismus s využitím v magnetooptice a spintronice například jako magnetické tunelové přechody. Podobně je tomu tak u Mn2YZ slitin, které by se měly uplatňovat ve spintronice, tentokrát jako tzv. spin-transfer torque paměťová zařízení. U slitin typu XMnZ jsou navíc predikovány vlastnosti topologických izolantů. Popisované slitiny byly vybrány na základě výstupů teoretických modelů, které slitinám v porovnání s ostatními podobnými přisuzují významné vlastnosti. Experimentální výzkum navrhovaných slitin je tudíž nový a zároveň z aplikačního hlediska různorodý a atraktivní. Výběr slitin typu X2MnZ, XMnZ a Mn2YZ tvoří poměrně ucelený systém, u kterého bude zajímavé sledovat trendy ve vlastnostech v závislosti na obsahu Mn.