Generátor záření ve střední infračervené oblasti o vysokém průměrném výkonu

Anotace

Zdroje koherentního záření ve střední infračervené oblasti (mid-IR) mají široké uplatnění v medicíně, vědě a vojenských aplikacích. V této oblasti spektra je dostupnost zdrojů pikosekundových pulsů s laditelnou vlnovou délkou a vysokým průměrným výkonem limitovaná především omezeným množstvím vhodných aktivních prostředí a potřebě výkonného chlazení. Zdroje záření těchto parametrů jsou drahé a složité. Cílem projektu je vyvinout kompaktní cenově dostupný pikosekundový pulsní zdroj s vlnovými délkami mezi 1.5 - 3.5 um a průměrným výkonem řádově 10 W. Nově vyvinutý zdroj bude vhodný pro rozmanité aplikace ve výzkumu a průmyslu. Zdroj záření bude využívat parametrickou konverzi záření v nelineárních krystalech. Pikosekundový pulsní tenkodiskový laser o výkonu stovek wattů, vlnové délce 1 um, opakovací frekvenci 1 - 100 kHz, který je vyvíjen skupinou HiLASE, bude čerpat parametrický konverzní systém. Jeho vysoce kvalitní svazek bez intenzitních špiček umožní prodloužení životnosti krystalů a dále zvýší stabilitu a účinnost konverze záření do střední infračervené oblasti spektra.