Fyzika pevných látek pro 21. století (SOLID21)

Anotace

Ambicí projektu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti a posílení postavení FZÚ jako předního evropského centra v oblasti fyziky pevných látek činného v oborech nanoelektroniky, fotoniky, magnetizmu, funkčních a bioaktivních materiálů a plazmatických technologií, úzce spolupracujícího s vysokými školami a se špičkovými zahraničními institucemi. V rámci projektu dojde k rozšíření výzkumné základny, pořízení nejmodernějších fyzikálních přístrojů a k aktivnímu zapojení studentů do výzkumu.

Mezinárodní poradní panel SOLID21 (ISAB SOLID21)

 

Tento projekt je spolufinancován EU.