Funkční nanokompozity a jejich širokopásmové dielektrické a vodivostní vlastnosti (NANOCOMP)