Fundamentální aspekty superstrun

Anotace

Teorie strun je nejslibnějším kandidátem pro popis kvantové gravitace. Její vlastnosti a aplikace jsou předmětem výzkumu již 50 let. Obdivuhodná je její samo-konzistence a matematická bohatost. Cílem tohoto projektu je získat hlubší porozumění fundamentálních aspektů teorie strun. V první části projektu budeme zkoumat spektrum struny na AdS pozadí a pokusíme se sestrojit spektrum-generující algebru podobnou DDF operátorům na plochém prostoru. Cílem bude rovněž rozšířit současné znalosti o AdS/CFT korespondenci. Klíčovou ingrediencí, na kterou se zaměříme, jsou nehmotné vertexové operátory. V druhé části projektu bude naším cílem porozumět kalibrační teorii, která stojí za pure spinor (PS) formalismem pro superstrunu. I když PS formalismus prošel všemi testy srovnání s obvyklými strunovými formalismy, fundamentální popis PS superstruny chybí. Budeme zkoumat a rozšíříme nedávný Berkovitsův návrh twistor-like vazby a pokusíme se určit danou kalibrační algebru.