Evropská síť pro luminiscenční materiály (LUMINET)

Anotace

Initial training network - v rámci projektu bude v laboratořích Cukrovarnická (odd. 27) a Slovanka (odd. 32) školen jeden doktorand financovaný z prostředků projektu; tematika růst a charakterizace scintilačních krystalů ze skupiny multikomponentních granátů.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo