Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře (CTA-CZ) (CTAO_CZ)

Anotace

Cherenkov Telescope Array (CTA) se zabývá studiem vysokoenergetických fotonů z dalekých zdrojů ve vesmíru. Fyzikální ústav Akademie věd České republiky společně s Univerzitou Palackého v Olomouci a Univerzitou Karlovou, jako partnerskými institucemi, využívají v současné době infrastrukturu CTA-CZ. Je velmi důležité pokračovat v budování stávající infrastruktury tak, aby účast našich institucí splnila povinnosti a odpovědnosti v rámci projektu CTA, kde česká účast dosáhla unikátního postavení. Tento projekt je logickým rozšířením stávající infrastruktury financované z národních zdrojů. Rozšiřuje aktivity CTA-CZ infrastruktury o nezbytné investiční položky a lidské zdroje.

Tento projekt je spolufinancován EU.