ELI: Extreme Light infrastructure (ELI)

Anotace

Projekt ELI je součástí evropské cestovní mapy (roadmap) pro vybudování příští generace velkých výzkumných center zásadního významu, které byly identifikovány Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). ELI bude mezinárodní výzkumnou laboratoří využívající nejnovější generaci laserových technologií k vytváření nejintenzivnějších světelných pulsů dostupných v laboratorních podmínkách. Centrum ELI umožní průkopnický výzkum v řadě oborů s využitím ultra intenzívních laserů a pro Českou republiku představuje jedinečnou příležitost umístění velké prestižní mezinárodní výzkumné infrastruktury na svém území. Posláním ELI bude jak základní akademický výzkum, tak aplikovaný výzkum s přímými dopady na společnost. Mezi hlavní cíle projektu ELI v České republice náleží vybudování vysoce moderního laserového systému využívajícího poslední dostupné technologie a realizace programu řady aplikačních projektů základního a aplikovaného výzkumu, jehož podstatou je interakce laseru s hmotou při intenzitách přibližně 100krát vyšších než intenzity dosahované v současnosti. Páteří laboratoře ELI bude velký laserový systém poskytující ultrakrátké světelné pulsy o délce několika femtosekund (10-15 fs). Sekundární zdroje ultrakrátkých a ultra intenzívních pulsů záření a částic umožní široké spektrum aplikačních projektů základního výzkumu a aplikací v chemii, molekulární biologii, při vývoji nových lékařských technologií, vývoji nových materiálů a dalších.

- V oblasti základního výzkumu bude poprvé v laboratorních podmínkách možné uskutečnit např. experimentální studium základních konceptů nelineární kvantové elektrodynamiky, experimentální studium struktury vakua, studium základních konceptů relativistické kosmologie a řady dalších; centrum dále umožní laboratorní výzkum astrofyzikálních jevů, např. mechanismů záření emitovaného pulsary, hnědých trpaslíků a obřích planet, umožní rovněž studium horké husté hmoty (warm dense matter) atd.

- V oblasti aplikací a vývoje technologií umožní nové sekundární zdroje záření a částic indukované ultrakrátkými laserovými pulsy významné zlepšení technologií v oboru lékařských diagnostik (screening), poskytnou kapacitu k zobrazování struktury materiálů, molekul a buněk, a to s vysokým časovým a prostorovým rozlišením nerealizovatelným současnými technikami, přičemž zobrazování biomolekul potenciálně umožní jednak lepší porozumění složitým chorobám jako např. rakovina, jednak pomůže vývoji personalizovaných medikamentů; uvedené zobrazovací možnosti dále umožní vývoj nových technologií pro testování materiálů, vývoj nanomateriálů atd.

Podrobnější informace o projektu ELI Beamlines: http://www.eli-beams.eu/

 Tento projekt je financován EU.