Elektronické a optické vlastnosti hybridních nanostruktur