Elektroaktivní vrstvy na titanových slitinách pro povrchovou úpravu kostních implantátů

Anotace

Biomedicínské aplikace materiálů jsou v popředí vědeckého zájmu pro praktické uplatnění a pomoc, kterou poskytují v případech mnoha zdravotních postižení. V projektu navrhujeme zlepšit biokompatibilitu materiálů využitím feroelektrického působení. Jako podložky budou připraveny modelové podložky z perspektivních slitin Ti (přednostně ve formě povlaku) s vhodně upraveným povrchem. Tento materiál má vynikající korozivzdornost a neobsahuje potenciálně nebezpečné prvky. Povrch bude charakterizován materiálovými testy. Povrch těchto podložek bude pak pokryt spontánně polarizovatelnou jednofázovou nebo kompozitní feroelektrickou vstvou (BaTiO3, K(Ta,Nb)O3 aj.), což umožní zachytit ve vrstvě elektrický náboj. Vrstva bude opět charakterizována mechanickými, tribologickými a dielektrickými testy. V závěru projektu bude posouzeno vzniklé působení elektrického pole na živé buňky testováním jejich adhese, růstu, diferenciace a životaschopnosti in vitro. Bude sledována i potenciální imunitní aktivace buněk na povrchu materiálu i jeho případné genotoxické působení.