Efekt spinové selektivity indukované chiralitou (CISS) v jednotlivých spirálových molekulách a jejich strukturách

Anotace

Cílem tohoto projektu je prozkoumat možnosti kontroly spinu pomocí chirálních molekul a vytvoření struktur na povrchu za účelem zvýšení chiralitou indukovaného efektu selektivity spinu (CISS) v UHV podmínkách. Použijeme techniku spektroskopie nízkoteplotní skenovací sondou k identifikaci selektivity spirálových molekul vůči spin-polarizovaným elektronům. Spirálové konglomeráty budou tvořeny chemickými reakcemi na povrchu a bude na nich zkoumán účinek na CISS efekt. Tohle nám umožní pochopit vztah mezi chiralitou a spinovou selektivitou pro jednotlivé molekuly a jejich struktury.