Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí (TWISTR)

Anotace

Projekt se bude zabývat materiály s magnetickou tvarovou pamětí jejichž hlavním představitelem je slitina Ni-Mn-Ga se širokou škálou funkcionalit jako např. magneticky indukovanou deformací až 12%. Klíčem k funkcionalitě materiálu je jeho feroelastická zdvojčatělá martensitická mikrostruktura. Spontánně vytvořené mikrostuktury ale vykazují neoptimální funkční chování často vzdálené skutečným možnostem materiálu. Naším cílem je vyvinout metody pro řízení mikrostruktur, tj. pro vytvoření permanentních zdvojčatělých mikrostruktur, jejihž výsledkem bude výrazně vylepšené funkční chování materiálu. Problém bude řešen na všech škálách: intrinsická mobilita dvojčat bude studována na nanoškále, formace a interakce dvojčat a defektů bude studována na mesoškále. Metody kontroly mikrostruktury budou navrženy s využitím těchto poznatků a na makroškále budeme studovat výsledné chování navržených mikrostruktur a vylepšení funkčních vlastností. Finálním cílem je vyvinout zdvojčatělý materiál blížící se vlastnostmi teoretickým limitům.