Design relaxorových antiferroelektrických keramik pro skladování energie (TRACES)

Anotace
Jednou z největších výzev při výrobě energie z obnovitelných zdrojů je, jak ukládat vyrobenou energii, která neustále kolísá. Vývoj inovativních materiálů pro lepší skladování energii s dobrou teplotní stabilitou je proto nezbytný pro mnoho aplikace. Nové modely popisující energetickou hustotu a účinnost antiferoelektrických materiálů jsou povzbuzující pro dosažení dobrých skladovacích vlastností v malých, lehkých, levných a ekologických součástech. V tomto slovinsko-českém projektu navrhujeme vývoj účinných ekologických antiferoelektrických materiálů se zlepšenou hustotou energie a vyšší účinností skladování pro zařízení na uchovávání čisté a obnovitelné energie. Bude zaveden cílený doping a mikrostrukturní řízení, aby se vyvolalo relaxační/antiferoelektrické chování a přispělo ke snížení energetických ztrát. Proof-of- concept vícevrstvé kondenzátory budou navrženy na základě strukturální charakterizace napříč různých délkových měřítek a studii mřížkové dynamiky, s podporou simulaci a modelování.