Design funkčních fotochromních samouspořádávajících se materiálů a kompozitů pro pokročilé fotonické aplikace (CZE-WAT-LCs)

Anotace

Cílem tohoto projektu česko-polské spolupráce je získání znalostí o schopnosti samouspořádávání se kapalně krystalických systémů a přispět k pochopení jejich molekulární stavby na nanoúrovni, což je důležité samo o sobě, ale zároveň může být tato znalost základem pro budoucí aplikace v opto-elektronice a fotonice. Konkrétní cíle projektu jsou: (I) připravit a studovat nové nízkomolekulární KK materiály s různou strukturou, které vykazují polární mezofáze s feroelektrickým a antiferoelektrickým uspořádáním (FKK) v širokém teplotním rozpětí (hlavně polský tým). (II) připravit nové fotosenzitivní KK dopanty s fotosenzitivními skupinami (FD) (hlavně azo- skupina) a studovat jejich vlastnosti a struktury při působení různých vnějších vlivů jako např. elektrické pole a/nebo UV záření. Budou využita měření rentgenového rozptylu, dielektrické spektroskopie a elektro-optických vlastností (hlavně český tým). (III) připravit binární a/nebo multikomponentní fotosenzitivní směsi a kompozity (FKK+FD) odpovídající požadavkům konkrétních aplikací ve fotonice a opto-elektronice a studovat a zlepšovat jejich vlastnosti; speciální pozornost bude věnovaná intervalu provozní teploty FKK+FD kompozitů a hodnotě refrakčních indexů vhodných pro technologické procesy (český i polský tým). (IV) získávat systematické informace o molekulární stavbě na nanoúrovni pro všechny výše zmíněné typy supramolekulárních fotosenzitivních systémů, což je důležité samo o sobě, ale zároveň může být tato znalost základem pro budoucí aplikace v opto-elektronice a fotonice (český i polský tým). Silná komplementarita českého a polského týmu, jejich zkušenosti a experimentální vybavení, stejně jako cenné zkušenosti z minulých společných projektů, by měly zajistit úspěšné dosažení vytyčených cílů tohoto projektu.