Projekty FZU

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
1D molekulární polymery na površích GACR » GAČR-EXPRO doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2020 2024
Anti-reflective and Ultra high absorber metamaterials for solar thermal systems MSMT » MOBILITY Joris More Chevalier, Ph.D. 2020 2021
Aplikovaná teorie strunných polí GACR » GAČR-EXPRO Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. 2020 2024
Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie TACR » Gama doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Attosecond nanophysics at plasmonic nanostructures GACR » International bilateral Marcelo Fabián Ciappina, Ph.D. 2020 2021
Design funkčních fotochromních samouspořádávajících se materiálů a kompozitů pro pokročilé fotonické aplikace MSMT » MOBILITY Ing. Alexey M. Bubnov, Ph.D. 2020 2021
Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů GACR » Standard Mgr. Petr Brázda, Ph.D. 2020 2022
Implikace nestandardních modelů částic a gravitačních modelů pro kosmologii. GACR » Junior Sabir Ramazanov, Ph.D. 2020 2022
Kodopování jako nástroj k potlačení příměsových a intrinsických center záchytu náboje v scintilátorech na bázi oxidů GACR » Standard Ing. Valentyn Laguta, DrSc. 2020 2022
Kombinovaná intenzivní plastická deformace pro přípravu tvarovaných ultrajemnozrnných materiálů s gradientními strukturami GACR » Standard prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. 2020 2022
Krystalografie a mineralogie produktů zvětrávání uraninitu v nanoměřítku GACR » Standard Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. 2020 2022
Litografická ultrazvuková pole z chytrých materiálů pro Průmysl 4.0 TACR » TREND Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2020 2024