Projekty FZU

Název projektu / akronym Řešitel Poskytovatel a program Rok zahájení Rok ukončení
Dvojčatové struktury v materiálech s magnetickou tvarovou pamětí (TWISTR) Ing. Ladislav Straka, D.Sc. (Tech.) GAČR » Standardní 2021 2023
Elektronová nanokrystalografie (NanED) Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus EU-Horizon2020 » MSCA-ITN 2021 2025
Fyzika dvoudimenzionálních van der Waalsovských halidů Mgr. Martin Míšek, Ph.D. GAČR » Standardní 2021 2023
Gravitační vlny a asymptotické symetrie (GrAS) Dr. Constantinos Skordis MŠMT » Mobility 2021 2022
Heterostruktury s přechodem polovodič - dielektrikum pro fotoelektrolýzu vody (SeDiHe) Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. GAČR » Mezinárodní Lead Agency 2021 2023
Inovativní plazmově-chemická a chemická syntéza katalyzátorů na bázi směsných oxidů niklu pro oxidaci těkavých organických polutantů Mgr. Martin Čada, Ph.D. GAČR » Standardní 2021 2023
Integrace procesů a modulů pro 2nm technologii splňující požadavky na výkon a cenu (ID2PPAC) doc. Ing. Martin Nikl, CSc. EU-Horizon2020 » Ostatní 2021 2023
Kvantově-rozměrové a borem dopované nanodiamanty syntetizované HPHT procesem z molekulárních prekurzorů Ing. Štěpán Stehlík, Ph.D. GAČR » Mezinárodní bilaterální 2021 2023
Laserový vývoj nano nástrojů založený na kvantové terapii (LADENTHER) Ph.D. Yury V. Ryabchikov EU-Horizon2020 » MSCA-IF 2021 2022
Magnetismus a elektronová struktura aktinoidů laděná ionicitou Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. GAČR » Standardní 2021 2023
Materiály pro sensory plynů využívající kombinované měření fotoluminiscence, elektrické vodivosti a sorpce Ing. Michal Novotný, Ph.D. AVČR » Mobilitní projekty 2021 2023
Multiferoika indukovaná napětím nebo terahertzovým zářením (Multiferroics) RNDr. Stanislav Kamba, CSc. GAČR » Standardní 2021 2023