Projekty FZU

Vyberte
Název projektu / akronym Řešitel Poskytovatel a program Rok zahájení Rok ukončení
Brain 4 Industry (B4I) (EDIH B4I) Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. Ostatní programy » Ostatní mezinárodní programy 2023 2025
Černé kovy povrchově dekorované MXeny jako citlivé vrstvy chemirezistorů Ing. Michal Novotný, Ph.D. GAČR » Standardní 2023 2025
Detektory ionizujícího záření v životním prostředí (ENVIDET) prof. Ing. Martin Nikl, CSc. TAČR » TREND 2023 2026
Elektrochemické senzory na bázi nanostrukturovaných a chemicky modifikovaných sp2 a sp3 uhlíkových povrchů pro (bio)analytické aplikace Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D. GAČR » Standardní 2023 2025
EuPRAXIA Doctoral Network (EuPRAXIA) Dr. Alexander Molodozhentsev EU-Horizon Europe » MSCA-DN 2023 2026
Fonony v Si nanočásticich RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. GAČR » Standardní 2023 2025
Galaxy mergers in the era of large surveys (GalaxyMergers) Ivana Ebrová, Ph.D. EU-Horizon Europe » MSCA-PF 2023 2025
High-quality Laser-driven Proton beams for multidisciplinary (HLPA) Daniele Margarone, Ph.D. EU-Horizon Europe » MSCA-PF 2023 2025
Hyperjemné pole - nová sonda pro studium Heuslerových slitin (HyHa) Oleg Heczko, Dr. GAČR » Standardní 2023 2025
Intermitence ve fotoluminiscenci nanokrystalů: objasnění dynamiky nosičů na dlouhé časové škále pomocí ultrarychlých procesů. RNDr. Pavel Galář, Ph.D. GAČR » Standardní 2023 2025
Laserem vylepšené nové metody pro povrchové inženýrství a opravy nástrojů Ing. Jan Brajer, Ph.D. TAČR » DELTA 2 2023 2025
Modifikace gravitace: od kompaktní objektů k tmavé energie (MGCODE) Dr. Leonardo G. Trombetta EU-Horizon Europe » WIDERA ERA Fellowhips 2023 2024