Projekty FZU

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Laserový vývoj nano nástrojů založený na kvantové terapii EU-Horizon2020 » MSCA-IF Ph.D. Yury Ryabchikov 2021 2022
1D molekulární řetízky na površích GAČR » EXPRO doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2020 2024
Antireflexní metamateriály s ultra vysokou absorpcí solární termální systémy MŠMT » Mobility Joris More Chevalier, Ph.D. 2020 2021
Aplikovaná teorie strunných polí GAČR » EXPRO Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. 2020 2024
Aplikovaný fyzikální výzkum pro nové technologie TAČR » GAMA 2 doc. Ing. Martin Nikl, CSc. 2020 2022
Asociace komplementárních metod a komunit rentgenové a optické spektroskopie Ostatní programy » Ostatní mezinárodní programy Anna Zymaková, Ph.D. 2020 2020
Attosekundová nanofyzika v plasmonických nanostrukturách GAČR » Mezinárodní bilaterální Marcelo Fabián Ciappina, Ph.D. 2020 2021
Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera II ESIF » OP VVV RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. 2020 2022
Design funkčních fotochromních samouspořádávajících se materiálů a kompozitů pro pokročilé fotonické aplikace MŠMT » Mobility Ing. Alexey M. Bubnov, Ph.D. 2020 2021
Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře II (CTA-CZ) ESIF » OP VVV Mgr. Dušan Mandát, Ph.D. 2020 2022
Extreme Light Infrastructure - ELI Beamlines MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Roman Hvězda 2020 2022
Fosfinátové metal-organické sítě pro odstraňování emergentních polutantů a těžkých kovů GAČR » Standardní Mgr. Petr Brázda, Ph.D. 2020 2022