Projekty FZU

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Detector Innovation Pilot 2020 EU-Horizon2020 » Research Infrastructures Ing. Jiří Kvasnička, Ph.D. 2021 2024
Elektronová nanokrystalografie EU-Horizon2020 » MSCA-ITN Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus 2021 2025
Laserový vývoj nano nástrojů založený na kvantové terapii EU-Horizon2020 » MSCA-IF Ph.D. Yury Ryabchikov 2021 2022
Materiály pro sensory plynů využívající kombinované měření fotoluminiscence, elektrické vodivosti a sorpce AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2021 2023
Nanostrukturované borem dopované diamantové elektrody pro elektrochemické studie AVČR » Mobility Plus projekty doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2021 2022
Nesnesitelná lehkost vesmíru MF » Fond pro bilaterální vztahy - EHP a Norsko Federico Urban, Ph.D. 2021 2021
Nesnesitelná lehkost vesmíru MF » Fond pro bilaterální vztahy - EHP a Norsko Federico Urban, Ph.D. 2021 2021
Průlomové optoelektronické materiály pro přístrojovou techniku TAČR » TREND Ing. Mgr. Michal Chyla, Ph.D. 2021 2024
Syntéza a charakterizace funkčních heterostruktur diamant - 2D TMD pro senzorové prvky AVČR » Mobility Plus projekty doc. Ing. Alexander Kromka, DrSc. 2021 2022
Syntéza nanočástic oxidů přechodných kovů, jejich plazmové zpracování a studium fotoelektrických a fotokatalytických vlastností AVČR » Mobility Plus projekty Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. 2021 2022
Vysokofrekvenční dielektrická odezva jednoosých relaxorů a ferroických materiálů AVČR » Mobilitní projekty Dr. Elena Buixaderas, Ph.D. 2021 2023
1D molekulární řetízky na površích GAČR » EXPRO doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. 2020 2024