Projekty FZU

Název projektu / akronym Řešitel Poskytovatel a program Rok zahájení Rok ukončení
Galaxy mergers in the era of large surveys (GalaxyMergers) Ivana Ebrová, Ph.D. EU-Horizon Europe » MSCA-PF 2023 2024
Rapid Nanofluidics Valves for Single-Molecule Imaging (RAVASI) Ing. Barbora Špačková, Ph.D. EU-Horizon Europe » MSCA-PF 2023 2024
Efekt spinové selektivity indukované chiralitou (CISS) v jednotlivých spirálových molekulách a jejich strukturách Mgr. Oleksandr Stetsovych, Ph.D. GAČR » Standardní 2022 2024
EuPRAXIA Doctoral Network (EuPRAXIA) Dr. Alexander Molodozhentsev EU-Horizon Europe » MSCA-DN 2022 2025
Evropská pilotní linka pro zadně kontaktované křemíkové články s implementovaným konceptem prumyslu 4,0 (PILATUS) RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. EU-Horizon Europe » Climate, Energy and Mobility 2022 2024
Fundamentální fyzika rozhraní mezi 2D materiály a kovy (2D@Metal) Jan Honolka, Ph.D. GAČR » Standardní 2022 2024
Heterogenita makro- a mikro- deformací v NiTi slitině s tvarovou pamětí řízená transformačně-indukovanou plasticitou RNDr. Petr Šittner, CSc. GAČR » Standardní 2022 2024
High-quality Laser-driven Proton beams for multidisciplinary (HLPA) Daniele Margarone, Ph.D. EU-Horizon Europe » MSCA-SE 2022 2023
Kterak nahraditi spin-orbit nekolinearním uspořádáním momentů magnetických Dr. Karel Výborný GAČR » Standardní 2022 2024
Mechanická regulace funkce mitochondrií a glykolýza v buňkách rakoviny jater Mgr. Oleg Lunov, Ph.D. GAČR » Standardní 2022 2024
Modifikace gravitace: od kompaktní objektů k tmavé energie (MGCODE) Dr. Leonardo G. Trombetta EU-Horizon Europe » MSCA-PF 2022 2023
Multipólové antiferromagnety: Nové vzájemně propojené kapitoly v krystalografii, pásové strukture a elektronice (ChapterMP) Dr. Dominik Kriegner GAČR » JUNIOR STAR 2022 2026