Projekty FZU

Název projektu / akronym Řešitel Poskytovatel a program Rok zahájení Rok ukončení
Brain 4 Industry (B4I) (EDIH B4I) Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. Ostatní programy » Ostatní mezinárodní programy 2023 2025
Černé kovy povrchově dekorované MXeny jako citlivé vrstvy chemirezistorů Ing. Michal Novotný, Ph.D. GAČR » Standardní 2023 2025
Elektrochemické senzory na bázi nanostrukturovaných a chemicky modifikovaných sp2 a sp3 uhlíkových povrchů pro (bio)analytické aplikace Mgr. Petr Ashcheulov, Ph.D. GAČR » Standardní 2023 2025
EuPRAXIA Doctoral Network (EuPRAXIA) Dr. Alexander Molodozhentsev EU-Horizon Europe » MSCA-DN 2023 2026
Galaxy mergers in the era of large surveys (GalaxyMergers) Ivana Ebrová, Ph.D. EU-Horizon Europe » MSCA-PF 2023 2025
High-quality Laser-driven Proton beams for multidisciplinary (HLPA) Daniele Margarone, Ph.D. EU-Horizon Europe » MSCA-PF 2023 2025
Modifikace gravitace: od kompaktní objektů k tmavé energie (MGCODE) Dr. Leonardo G. Trombetta EU-Horizon Europe » WIDERA ERA Fellowhips 2023 2024
Physics for Future (P4F) Mgr. Ilona Skordis Gottwaldová, BPhil Isl EU-Horizon Europe » MSCA-COFUND 2023 2027
Pokročilé metody vizualizace daktyloskopických stop Ing. Michal Novotný, Ph.D. Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR 2023 2026
Pokročilé nanokompozity pro distribuované senzory škodlivého záření Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D. GAČR » Standardní 2023 2025
TECHNOLOGY FOR HIGH-REPETITION-RATE INTENSE LASER LABORATORIES (THRILL) Ing. Daniel Kramer, Ph.D. EU-Horizon Europe » Research Infrastructures 2023 2026
Teorie magnetických systémů v elektrických a elektromagnetických polích (TEMASEF) RNDr. Ondřej Šipr, CSc. GAČR » Standardní 2023 2025