Členství v European Synchrotron Radiation Facility

Anotace

Členství České republiky v European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) v Grenoblu umožňuje českým pracovníkům vysokých škol, Akademie věd ČR a dalších výzkumných pracovišť, kteří se zabývají výzkumem založeným na využití rentgenového záření, pracovat na nejprestižnějším zdroji rentgenového synchrotronového záření v Evropě a získávat v širokém spektru oborů nové původní vědecké výsledky, kterých by při využívání jiných experimentálních zařízení nejčastěji nemohlo být dosaženo vůbec nebo jen ve výrazně nižší kvalitě. ESRF je evropské mezinárodní centrum provozující 6 GeV elektronový akumulační prstenec třetí generace, poskytující mimořádně intenzivní svazky rentgenového záření pro široký obor vědeckých studií.